#AparicionConVidaZapatistas

Denunțăm discursul ipocrit, mincinos și corupt al guvernului federal al lui Andrés Manuel López Obrador și al guvernului statului Chiapas al lui Rutilio Escandón Cadenas. Acestea pretind că respectă autonomia popoarelor indigene, când, în realitate, au pus în aplicare o serie de acțiuni de contrainsurgență împotriva căilor de autonomie ale comunităților Armatei Zapatiste de Eliberare Națională și ale bazelor lor de sprijin.

Denunțăm răpirea a doi membri ai Consiliului de bună guvernare „Nuevo Amanecer En Resistencia Y Rebeldía Por La Vida Y La Humanidad” (Noul răsărit în rezistență și rebeliune pentru viață și umanitate), Caracol 10 „Floreciendo La Semilla Rebelde En Chiapas” (Înflorirea Seminței Rebele în Chiapas), Mexic.

José Antonio Sánchez Juárez și Sebastián Núñez Pérez, membri ai Consiliului de Bună Guvernare zapatistă, au plecat la 11 septembrie anul acesta, în jurul orei 8 dimineața, de la sediul Consiliului, într-o camionetă cu numărul de înmatriculare CW-0001-C.

Întrucât nu a primit nicio informație despre locul unde se afla, consiliul a început un proces de căutare, localizând mașina în comunitatea 7 Februarie, municipalitatea Ocosingo, Chiapas. Merită amintit că în această localitate se află sediul Organizației Regionale a Cultivatorilor de Cafea din Ocosingo (ORCAO) – unde, potrivit informațiilor, au fost reținuți cei doi membri ai Consiliului de Bună Guvernare.

ORCAO a comis o serie de acțiuni criminale împotriva bazelor de sprijin ale EZLN din comunitatea autonomă Moisés-Gandhi timp de mai multe luni. Cele mai josnice acte au fost cele înregistrate începând cu luna august 2020, în care au fost comise cu violență jefuirea, jaful, distrugerea și incendierea magazinului-cooperativă autonom Arco Iris, sechestrarea Bazei de Sprijin EZLN Félix López Hernández la 8 noiembrie 2020 și răpirea a doi apărători ai drepturilor omului de la Centrul pentru Drepturile Omului Fray Bartolomé de Las Casas la 12 aprilie a acestui an.

Această amploare a violenței orchestrate de la nivelurile înalte ale guvernului federal are loc în contextul inițiativei EZLN “Travesia por la Vida Capitulo Europa”, o inițiativă de organizare care urmărește să extindă, într-o manieră creativă și pașnică, sămânța rezistenței și a rebeliunii pentru umanitate și Mama Pământ. Adică, pentru viață.

CEREM PREZENTAREA ÎN DIRECT A DOVEZII DE VIAȚĂ A MEMBRILOR BAZEI DE SPRIJIN EZLN, JOSE ANTONIO SÁNCHEZ JUÁREZ ȘI SEBASTIÁN NÚÑEZ PÉREZ.

TRĂIASCĂ LUPTA PENTRU VIAȚA COMUNITĂȚILOR ZAPATISTE!
OPRIȚI ATACURILE PARAMILITARE!
OPRIȚI MOARTEA PE CARE CELE TREI PUTERI ALE GUVERNULUI O SĂDESC!

SOLIDARIDATE CU MIȘCAREA ZAPATISTĂ!

Susține spațiul social A.casă!

Doneaza aici: https://gogetfunding.com/acasacluj/

en-hu below

 

Susține A.casă!

Ajută-ne să facem noul nostru spațiu social din Cluj-Napoca funcțional și să îl deschidem din nou pentru public curând!

Ajută-ne să ne atingem obiectivul de 3000 de euro pentru a reuși să depăşim situația dificilă în care ne aflăm: ne-am mutat într-o nouă casă în martie 2020, chiar când a început pandemia. De atunci lucrăm la renovarea noului spațiu, fiindu-ne imposibil să deschidem casa pentru public, și deci nici să desfășurăm activitățile care ne-au permis să fim auto-suficiente până acum.


Ce este A.casă

Suntem un colectiv din Cluj-Napoca organizat pe principii de autonomie, orizontalitate și anti-autoritarism. Din 2013 muncim împreună pentru a întreține un centru social radical în orașul nostru. Acest spațiu a fost un loc de întâlnire și (auto)organizare pentru câteva grupuri politice și alternative locale, care cu greu și-ar fi putut găsi un alt spațiu gratuit. Participarea la toate activitățile noastre este gratuită și liberă oricui nu manifestă comportamente discriminatorii sau opresive.


Situația actuală

Chiar când pandemia a lovit România (și restul lumii), am mutat A.casă într-un nou spațiu, un loc mai mare și mai potrivit pentru activitățile noastre, astfel încât să ne permită găzduirea unor activități și grupuri mai diverse. Până atunci, ne-am bazat în principal pe donațiile primite în cadrul evenimentelor publice sau adunărilor/sindrofiilor pe care le-am organizat pentru a acoperi costurile de întreținere a spațiului. În ultimul an însă, din cauza pandemiei, asta a devenit imposibil. Pe deasupra, pentru ca noua casă să devină funcțională, este nevoie de mai multe reparații urgente, iar acum avem nevoie de ajutor pentru a putea continua.

Avem nevoie de ajutorul tău!

Am început această campanie de crowdfunding pentru a strânge 3000 de euro, sumă care ne va ajuta să supraviețuim anul acesta (2021). Vom folosi banii pentru a acoperi următoarele cheltuieli:

 • Reparația acoperișului și a sistemului de colectare a apei. Cele existente sunt vechi și curg/picură constant.
 • Lucrări de reabilitare necesare pentru ca spațiul să fie functional, adecvat și confortabil pentru activitățile pe care le desfășurăm (reparații ale podelelor și pereților, ale sistemului de încălzire, de canalizare și a celui electric)
 • Întreținerea dubei, care e cam veche și se tot strică, dar care este constant folosită de diferite colective pentru a transporta oameni și lucruri
 • Facturile lunare și alte cheltuieli care sigur se vor ivi.

Dacă nu poți să donezi, ne poți susține oricând dând o mână de ajutor la lucrările de la casă, cu donații de materiale sau făcând să se ducă vestea despre A.casă și această campanie!

Alte grupuri și activități care se organizează în acest spațiu:

 • GRAI, Grupul Autonom de Interpretare, care oferă interpretare și echipament DIY de interpretare pentru întâlniri și evenimente transnaționale
 • Robin Hoodie, care oferă suport juridic activiștilor
 • Cultivă Orașul, o inițiativă locală pentru agricultură urbană
 • a szem, o publicaţie culturală radicală orientată spre critica socială
 • Editura Pagini Libere, un colectiv editorial non-ierarhic, descentralizat și autonom
 • LMA, un colectiv DIY local punk

Fără acest spațiu, nici noi și nici tovarășii noștri nu am fi reușit să organizăm o serie întreagă de activități și evenimente: 3 ediții ale festivalului Laolaltă, ateliere, împărtășirea competențelor (skill sharing ), proiecții de filme, dezbateri politice, evenimente de solidarizare, Food not bombs (Mâncare, nu bombe), o bibliotecă anarhistă, queer și feministă, precum și multe altele .

Nu în ultimul rând, A.casă este un spațiu (mai) sigur pentru a ne întâlni, schimba idei, a povesti și a cunoaște oameni cu viziuni asemănătoare. Centrul social A.casă este mereu deschis și primitor vizavi de orice persoană din comunități marginalizate sau din grupuri minoritate. A fost mereu important pentru noi să păstrăm spațiu autonom – liber de influența instituțiilor, a sponsorilor, a partidelor politice, precum și de comportamente discriminatorii sau opresive.

—————————————————————

Donate here: https://gogetfunding.com/acasacluj/

 

Support A.casă!

Help our community to make our new social space in Cluj-Napoca (Romania) functional and to open it for the public again soon!

Help us reach our 3000eu target to overcome the difficult moment we find ourselves in: we have moved to a new location in March 2020, right as the pandemic hit, and have been doing renovation work since, having been unable to open the space to the public or engage in the activities that had allowed us to be economically self-sufficient previously.

 

What is A.casă

We are a horizontal autonomous and anti-authoritarian collective from Cluj, Transylvania. Since 2013 we have worked together to keep open and maintain a radical social center in our city. This place has been a meeting point and an organising space for several local political and alternative groups which would otherwise have a hard time finding other spaces to use for free. Participation in all of our activities is free of charge and open to anyone who does not engage in discriminatory or opressive behaviours.

 

The current situation

Just as the pandemic hit Romania, we have moved A.casă to a new location, a bigger, better-suited place for our activities, which can host more diverse activities and groups. Until now, we have mostly relied on donations from our public events and social gatherings to cover the costs for the maintenance of the space. However, in the past year, due to the pandemic, this hasn’t been possible.On top of that, in order to have a functional house we need to make some urgent repairements, so now we find ourselves in need of help.

 

We need your support

We started this crowdfunding campaign in order to raise 3000 euros to help us get by through this year. We will use the money to cover the following big expenses:

To fix the roof of the house and the water drainage system. They are old and leaking all the time.

– To do minor rehabilitation works that the house needs in order to function as a comfortable place for our activities (mainly fixing the floors and walls, the heating, sewage and electricity systems).

– To cover the costs for the van, which is an old piece of scrap that keeps breaking down, but which is constantly used by different initiatives to move stuff and people around.

– To cover the monthly bills as well as other expenses that come along the way.

If you can’t make a donation, you can always give us a helping hand on site, donate materials or spread the word about A.casă and this campaign! :)

 

Other groups and activities getting organised in the space

GRAI, a group providing DIY interpretation equipment in transnational meetings and events

Robin Hoodie, offering legal support for activists

Cultivă Orașul, a grassroots urban agriculture initiative

a szem, a radical cultural journal of social criticism from the Hungarian-speaking minority?

Editura Pagini Libere, a non-hierarchical, decentralized and autonomous publishing collective?

LMA, a DIY punk collective

Without this place, we and our comrades would not have been able to organise a whole range of activities: three editions of Laolaltă festival, workshops, skill sharing, movie screenings, political debates, solidarity events, food not bombs, an anarchist and queer feminist library, and so on.

Last but not least A.casă is a space to hang out, have a drink, exchange ideas, chat and meet like-minded people. The A.casă social center is especially welcoming anyone from marginalized communities and minorities. It has always been important for us to keep the space autonomous – free of any institution, binding sponsorship, political party, as well as discriminatory and opressive behaviour.

———————————————————–

Segíts, hogy felújíthassuk új közösségi helyünket Kolozsváron és hogy hamarosan újra megnyithassuk a közösség számára!

Segíts összegyűjteni 3000 eurót, hogy túlléphessünk a nehéz helyzeten, amellyel jelenleg szembesülünk: 2020 márciusában, épp a világjárvány kezdetén, új helyre költöztünk. Azóta folyamatosan dolgozunk az új ház felújításán, és mivel lehetetlenné vált, hogy a közösség számára megnyithassuk, így az önfenntartásunkat biztosító tevékenységeinket sem tudtuk folytatni.

Mi is az A.casă?

Egy kolozsvári kollektíva vagyunk, amely a horizontalitás, az autonómia és az anti-autoritarizmus elvei mentén szerveződik. 2013 óta dolgozunk együtt azért, hogy városunkban egy radikális közösségi központot működtessünk. Ez a tér adott otthont több helyi politikai és alternatív csoportnak, hogy találkozzanak és szerveződjenek, akik az A.casă nélkül nehezen találtak volna más ingyenes helyet. A rendezvényeinken való részvétel ingyenes és mindenki számára nyitott, aki nem tanúsít diszkriminatív vagy elnyomó viselkedésformákat.

A jelenlegi helyzet

Épp amikor a világjárvány megviselte Romániát (és a világ többi részét), egy új, nagyobb és a tevékenységeinknek jobban megfelelő helyre költöztünk, így többféle tevékenységnek és csoportnak adhatunk majd otthont. Eddig elsősorban a nyilvános eseményeink vagy összejöveteleink során kapott adományokból tartottuk fenn a központot. Az utóbbi egy évben azonban, a világjárvány miatt, ez lehetetlenné vált. Továbbá, hogy az új házat használhatóvá tegyük, több sürgős javítást kell elvégezni, ehhez pedig segítségre van szükségünk.

A te segítségedre van szükségünk!

Azért indítottunk ezt a crowdfunding kampányt, hogy összegyűtsünk 3000 eurót, amelyből átvészelhetjük a 2021-es évet. Az alábbi költségek kifizetésére fordítjuk majd ezt az összeget:

 • a tető és a vízelvezető-hálózat megjavítására; a jelenlegi rendszer régi és folyamatosan csöpög
 • az új hely felújítására, hogy azt használhatóvá, illetve a tevékenységeinknek megfelelővé és kényelmessé tegyük (padlójavítás, vakolás, fűtés-, víz- és villanyszerelés)
 • a furgonunk fenntartására, amely elég régi és folyamatosan elromlik, de amelyet közösségi célokra folyamatosan használunk
 • a havi számlák és közköltségek kifizetésére

Ha nem tudsz adakozni, bármikor támogathatsz két segítő kézzel a felújítási munkálatokon, illetve építkezési anyagok felajánlásával, vagy egyszerűen az A.casă és a kampányunk hírének terjesztésével!

 

Más csoportok és tevékenységek, amelyeknek ez a tér ad otthont:

 • a GRAI (Grupul Autonom de Interpretare, Független Tolmácsolási Csoport), amely tolmácsolást és DIY tolmácsolási felszerelést biztosít nemzetközi rendezvényeken és összejöveteleken
 • a Robin Hoodie, amely jogi támogatást nyújt aktivistáknak
 • a Cultivă Orașul, egy helyi, városi gazdálkodási kezdeményezés
 • a szem, egy radikális szocio-kulturális folyóirat, amelyet a magyar nyelvű kisebbség szerkeszt?
 • az Editura Pagini Libere / Szabad Oldalak Kiadó, amely egy nem-hierarchikus, decentralizált és autonóm kiadókollektíva
 • az LMA helyi DIY punk kollektíva

 

Enélkül a hely nélkül sem elvtársaink, sem mi nem tudtuk volna megvalósítani az alábbi rendezvényeket és tevékenységeket: a Laolaltă fesztivál három kiadását, műhelyeket, skill sharing-et, filmvetítéseket, politikai vitákat, szolidaritási eseményeket, Food not Bombs-ot, egy anarhista, queer és feminista könyvtár létrehozását, és még sok más hasonlót.

Nem utolsó sorban, az A.casă egy biztonságos hely a találkozásra és a beszélgetésre, ahol hasonló gondolkodású embereket ismerhetünk meg. Az A.casă közösségi központ mindig nyitva áll és szívesen fogad bármely személyt, aki marginalizált vagy kisebbségi társadalmi csoportok tagja. Mindig fontos volt számunkra, hogy megőrizzük a hely autonómiáját – azaz függetlenek legyünk az intézményektől, támogatóktól, politikai pártoktól, illetve mentesek a diszkriminációtól és az elnyomástól.

 

Schimb de semințe cu Cultivă Orașul

Suntem înviorați de schimbul de semințe de ieri, când deși vremea a fost rece, nu i-a împiedicat pe grădinarii și salvatorii de semințe să vină cu propriile semințe și în număr mare în curtea noului spațiu A.casă.
 
Suntem mai bogați cu o mână de semințe diverse, cu noi cunoștințe și mai ales cu noi legături cu oameni pe care i-am întâlnit prima dată.
 
Cu ocazia asta, am ‘inaugurat’ și separatorul DIY de semințe construit recent pentru a separa semințele bune de cele goale și de pleavă.
 
Zile bune în grădini tuturor!
https://www.facebook.com/cultivaorasul

 

Solidaritate cu ROG!

ÎMPOTRIVA GENTRIFICĂRII, de la CLUJ la LJUBLJANA
 
Solidaritate cu Fabrica autonomă ROG!
 
CĂTRE REȚEUA INTERNAȚIONALĂ: APEL LA SOLIDARITATE
Prieteni! Mulți dintre voi ați stat, luptat și iubit unul dintre cele două squaturi din Ljubljana. Pentru 15 ani, ROG a fost un centru politic pentru oraș și pentru mișcări internaționale. Astăzi fabrica ROG a fost evacuată brutal. Multe persoane au fost bătute violent și arestate. Facem un apel la solidaritate în întreaga lume, împotriva tuturor opresorilor care ne atacă!
 
XXX POZIȚIA FABRICII ROG PE TEMA EVACUĂRII XXX
Astăzi, 19 ianuarie 2021, la 7 dimineața, angajați ai firmei de securitate Valina au intrat cu forța în spațiile Fabricii Autonome ROG. Cu violență, aceștia au rănit mai multe persoane care foloseau spațiul și au evacuat pe toată lumea. Lucrurile personale, animalele de companie și echipamente electronice au rămas înăuntru, împreună cu 15 ani de vise, activități, proiecte, aventuri și experiențe comune. Poliția a ridicat garduri de împrejurul ROG și au început să bată persoanele adunate în semn de susținere în fața porții fabricii. În interiorul complexului, muncitorii au dărâmat majoritatea structurilor ușor accesibile și au spart ferestrele clădirii principale, care este clasată ca monument istoric. În același timp, aceștia au mutat într-o locație necunoscută, tot echipamentul din ROG. Mai mult de 10 persoane au fost reținute, o parte dintre acestea fiind rănite și au necesitat ajutor medical. Nu avem cum să le contactăm și nici nu știm unde au fost duse.
În ultimii 15 ani, sute de persoane au folosit Fabrica autonomă ROG pentru diferite activități, iar mii de oameni au participat la evenimentele din spațiu. Migranți, persoane de la marginea societății, artiști care nu au cazut pradă culturii capitaliste, skateri, grafferi, circari și mulți alții care, în ciuda presiunii capitalului, securității municipale și poliției, au dat viață acestui oraș, facilitând o viață care merită trăită. De la deschiderea Fabricii autonome ROG, autoritățile din Ljubljana nu au tolerat faptul că noi ne-am opus politicilor de gentrificare a orașului. Acestea vor să transforme orașul într-un Disneyland pentru turiști, punând profitul înaintea oamenilor. De aceea au declarat război la adresa noastră. După ani de măsuri legale împotriva ocupanților care au fost lipsite de succes și nesusținute de publicul larg, autoritățile au decis astăzi să intre în spațiu violent, discutabil din punct de vedere legal, și să demoleze complet locul. Și toate acestea fără să aibă idei sau mijloacele financiare pentru o dezvoltare viitoare a zonei. Mai mult, autoritățile locale au declarat public nu demult că nu au niciun plan legat de ROG în prezentul mandat. Nu a existat nicio informație despre acest atac în mod evident plănuit, nici măcar în ședința municipală ce a avut loc cu o seară înainte de evacuare. După toți acești ani de activități și promovare publică a dialogului pe care municipalitatea l-a abandonat de mult, ne așteptam cel puțin la un termen limită și o dicuție constructivă din partea primăriei în legătură cu planurile de evacuare a celor ce folosesc ROG, pentru a ne finaliza proiectele curente și a ne proteja bunurile. În schimb, primăria din Ljubljana a mințit publicul, consilierii aleși și pe noi.
Atacul asupra ROG are loc într-un context politic specific. În ultimele luni am fost martori la diverse atacuri asupra societății civile, Radio Student, Metelkova 6 si alți actori publici critici. Astăzi municipalitatea din Ljubljana a demostrat în mod clar de ce partea a baricadei se află. Evacuarea oamenilor în mijlocul unei severe epidemii este absurd pentru un oraș care își vinde imaginea ca o capitală verde, socială, culturală și solidară. După o campanie pentru titlul de capitală euorpeană a culturii cu titlul „Solidaritate”, toate măștile au căzut în sfârsit.
Ce poți face ca să susții ROG?
1. Vino în fața Fabricii autonome ROG. Să le arătăm că nu suntem singuri. Nu putem lăsa spațiile autonome să cadă unele după altele! Atacul asupra unuia e atac asupra tuturor!
2. Trimite o scrisoare de protest primăriei și poliției! Public-o online! Acestea trebuie să fie trase la răspundere pentru crimele făcute, violență și corupție. Nu îi putem lăsa să își ascundă sub covor acțiunile controversate și planurile profitoare.
3. DONEAZĂ! Scrie-ne un e-mail la solirog@riseup.net pentru a transfera fonduri. Aceeași adresa are un cont de Paypal.
4. Distribuie informațiile! Acum nu luptăm doar pentru demnitate. Luptăm pentru a putea exista în acest oraș. Luptăm pentru tot ce nu e capitalist, gentrificat, privatizat, politicos, curat; pentru tot ce respiră liber și nu se lasă capturat de logica profitului care ne acaparează orașul.
Împotriva sinergiei oportuniste a fasciștilor, poliției, autorităților profitoare și a capitalului! Salvăm Fabrica ROG!

Ne-am mutat!

Drage tovarășe și dragi tovarăși,
 
Colectivul Acasă s-a mutat într-un spațiu nou!
Din primăvară avem o casă permanentă, pe care sperăm să vă putem invita să o vizitați cât de curând! 
 
Deocamdată finalizăm lucrările de reparație și reamenajare a noului nostru spațiu, unde vă vor întâmpina feline și veți găsi bere de casă! Munca noastră de auto-organizare orizontală continuă, iar când condițiile ne vor permite, vom continua să organizăm și evenimente deschise! 
 
Sprijinul vostru e mai mult decât binevenit ca și până acum, fie la muncile de finisare a spațiului, fie contribuind cu donații.  Am reușit să menținem cheltuielile la minim, dar casa noastră cea nouă este mai mare și va avea nevoie de remodelări substanțiale pentru a putea găzdui evenimente cu public. Din primăvară am început să lucrăm împreună cu tovarășx din colectivele A-szem, Cultivă Orașul, LMA, Pagini libere și altx tovarășx care ne-au ajutat cu idei inginerești, curățenie, gătit, cărat și munca de șantier. Am reușit deocamdată să curățăm curtea, să recondiționăm foișorul și să facem reparațiile necesare și urgente – de exemplu, la acoperiș, să nu plouă înăuntru. Pereții, podelele și tâmplăria din casă au fost și ele parțial reparate și recondiționate, astfel încât spațiul să fie utilizabil curând. Pentru anul viitor, planul nostru este să mansardăm casa pentru a putea avea o încăpere mai mare pe care o vom folosi pentru evenimente, adunări, proiecții de film și altele. Biblioteca a fost deja mutată integral în noul spațiu. 
 
 
 
 
Spațiul de pe Someșului 45, unde activa colectivul Acasă până acum, este în continuare auto-gestionat de un colectiv dedicat, organizat sub forma unei cooperative. Aici se produc și se pot achiziționa pâine, bere, vinuri artizanale, alte bunătăți de casă, ș.a.m.d.
 
Sperăm deci să ne revedem curând în noul spațiu! Până atunci, scrie-ne dacă vrei să te implici sau să ne susții! Iar dacă ți-e dor de o bere, un vin artizanal, pâine sau alte goodies, ia legătura cu cooperativa! :)